เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
chu
# โพสเมื่อ 1 ก.ย. 2552
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 2806 (1 ต่อวัน) ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0

ข้อมูลตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา : ตำบลขัวเรียงได้แยกการปกครองออกมาจากอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจำนวน 19 หมู่บ้าน ของตำบลขัวเรียง และได้แยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ส่วนหนึ่งขึ้นกับตำบลขัวเรียง อีกส่วนหนึ่งขึ้นตำบลหนองเสาเล้า และปัจจุบันนี้ตำบลขัวเรียง มี 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีแหล่งน้ำที่สำคัญอ่างน้ำหัวภูชน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล สภาพทั่วไปของตำบล : ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 86 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดกับ เทือกเขาภูเวียง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,840 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,540 หลังคาเรือน ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.วัดโนนศิลา 2.วัดหัวภูชน 3.อบต.ขัวเรียง 4.ตู้ยามตำรวจโคกสูง 5.โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง 6.โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง ไอชุมแพ-ข้อมูลตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น-1 ข้อมูลจาก www.thaitambon.com

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

 

แสดงความคิดเห็น



แสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง





Home