เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

แชร์ข้อคิดดีๆ เพื่อความสำเร็จหน่อยครับ

| หัวข้อในหมวดเดียวกัน | ichumphae
Tommy (ทอมมี่)
# โพสเมื่อ 10 ก.ค. 2556
© เนื้อหานี้ ผู้โพสสร้างสรรค์เอง ® ตอบได้เฉพาะสมาชิกประจํา (เข้าใช้งานระบบอย่างน้อย 15 วันต่อครั้ง)
เข้าชม 20446 (8 ต่อวัน) ตอบ 32 ถูกใจ ถูกใจ 12
ประเด็นลองคิด

แชร์ข้อคิดดีๆ เพื่อความสำเร็จหน่อยครับ

ใครมีข้อคิด หรือคำคม หรือแง่คิดดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อประสพความสำเร็จในชีวิต

มาแชร์หน่อยครับ

เอาเรื่องที่คุณคิดว่าดีที่สุด

คนละเรื่องก็พอนะครับ 

ไอชุมแพ-แชร์ข้อคิดดีๆ เพื่อความสำเร็จหน่อยครับ-1

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

2
p_ekaroek (เอก)
# โพสเมื่อ 8 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 4
ผมชอบคำคมนี้ครับ ทำงานไม่ได้หวังเงิน แต่พอใจในงาน แค่ลงมือทำก็สุขแล้ว

ไอชุมแพ-แชร์ข้อคิดดีๆ เพื่อความสำเร็จหน่อยครับ-2
kaaru (อะตอม)
# โพสเมื่อ 19 ก.ย. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 3
ให้โอกาสกับชีวิต อย่าได้คิดกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิด อย่าไปคิดวิตกกับสิ่งที่ยังไม่มี และอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะไม่รู้อีกเมื่อไหร่...จงพร้อมและตั้งสติอยู่กับตัวเสมอ
mano (น้าเวทย์)
# โพสเมื่อ 20 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 1
สำหรับผมสั้นๆครับ ขยันหา รักษาดี และในแง่ธุรกิจ อย่าอยากใหญ่เกินกำลังผมมีสูตรง่ายๆ ได้มากเหลือน้อยกับได้น้อยแต่เหลือหมด อะไรดีกว่ากันและไม่ต้องแบกภาระ
Pcbi (0000)
# โพสเมื่อ 20 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
จุดหมายของการประสพความสำเร็จในชีวิต  มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการหมุนของโลก   จนกว่าจะรู้สึกและเข้าใจคำว่า " พอ "
torn (hma)
# โพสเมื่อ 20 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่ถ้าจะดีกว่า ถ้าไม่คด ไม่โกง
น้องทราย (ทราย)
# โพสเมื่อ 22 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
อดทน ต่อสู้ ฝ่าพัน ต่ออุปสรรค....ความสำเร็จก็จะก้าวหาเราเอง..สู้ๆๆ
AONZAclub (อ้อนจัง)
# โพสเมื่อ 25 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
  สู้  คำเดวสั้นๆ ไม่ว่าจะเจออะไรเหนื่อยแค่ไหน จะดีจะร้ายก็ต้องสู้กันไปตราบที่ยังมีลมหายใจ  ชีวิตไม่สิ้นก้ดิ้นกันไปค่ะ  พ่อแม่สอนมาแบบนี้
pongpun_16 (พงศ์)
# โพสเมื่อ 26 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
หลากหลายความคิด หลากหลายความเห็นเพื่อความสำเร็จในการดำรงค์ชีวิิต ความสำเร็จบางคนมองแค่ฐานะทางการเงิน เศรษฐกิจ รูปลักษณ์ภายนอก  บางคนรวยแต่ก็เริ่มป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวเอง บางคนรวยแต่ลูกไม่ดีล้างผลาญ บางคนรวยแต่โดยภัยธรรมชาติเล่นงาน บางคนหาเงินมาแต่ไม่ได้ใช้เงินคนอื่นใช้หมด ฯลฯ 

   สุดท้ายลืมดูตัวเอง แก่ขึ้นทุกวัน เริ่มเจ็บปวดหลัง เจ็บนู่นเจ็บนี่ ทนเอาแกล้งไม่สน ไปหาหมอรักษาก็ไม่หาย จากนั้นก็เพิ่มความรุนแรงขึ้น ความทุกข์ ความไม่สบายใจ ความเสียดาย ความเหงา ความเครียด ท้ายสุดก็ตาย 

   วิธีดำรงค์ชีวิตให้มีความสุขความสำเร็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วแต่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเช่น

 ฆรวาสชั้นเลิศ  คหบดี ! ในบรรดากามโภคีเหล่านั้น กามโภคี ผู้ใด แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วย,  ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดแล้ว ทำาตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำาด้วย, แบ่งปันโภคทรัพย์ บำาเพ็ญบุญด้วย, ไม่กำาหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติ เห็นโทษ มีปัญญา เป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์ เหล่านั้นอยู่ด้วย;  คหบดี !  กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่ คือ :- ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่ง ในข้อที่เขา แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม  โดยไม่เครียดครัด,  ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สอง ในข้อที่เขา ทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำ,  ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สาม ในข้อที่เขา แบ่งปันโภคทรัพย์ บำเพ็ญบุญ,  ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ ในข้อที่เขา ไม่กำหนัดไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง  มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้น. คหบดี ! กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะ ทั้งสี่เหล่านี้.  คหบดี ! กามโภคีจำาพวกนี้ เป็นกามโภคี ชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวรกว่า กามโภคีทั้งหลาย, เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โค  นมส้มเกิดจากนมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิด จากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏ ว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลาย เหล่านั้น,  ข้อนี้ฉันใด; กามโภคีจำาพวกนี้ ก็ปรากฏว่าเลิศกว่า บรรดากามโภคีทั้งหลายเหล่านั้น ฉันนั้น แล.  ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑. 

หาอ่านได้เพิ่มเติมที่ http://watnapp.com/book
vayu (ใหญ่)
# โพสเมื่อ 27 ก.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
อย่ากลัวที่จะล้มครับ ล้มได้ก็ ลุกได้ ล้มบ่อย ๆ ประสพการณ์ เยอะดี..จะกลัวอะไร..เกิดเป็นชาย ชาตินักรบ อย่าไปกลัว บาดแผล ครับ สู้.....แม้วันนี้ ไม่มีใครเห็นก็อย่าได้แคร์..จงภูมิใจในตัวเอง ที่เป็น นักสู้ครับ อย่าไปแคร์คนอื่น เขาจะเป็นอย่างไง ช่างแมร่ง เรา..เท่านั้น ครับ " จงภูมิใจที่ประสพความสำเร็จด้วยตัวเอง " ครับ
apawadee (ป้อ)
# โพสเมื่อ 1 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 2 ถูกใจ ถูกใจ 0
มุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จะได้รับสิ่งที่เป็นไปได้อย่างดีเลิศ

beige (เบศ)
# โพสเมื่อ 3 ส.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกหมดชนะเลิศไปเลยครับ อิอิ...
apawadee (ป้อ)
# โพสเมื่อ 5 ส.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
[ถึง beige] เง้อ ๆ ๆ ๆ
beige (เบศ)
# โพสเมื่อ 1 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 3 ถูกใจ ถูกใจ 0
เห็นด้วยกับคุณ ป้อ ทุกกรณีคาบบบบบบบบบบบบ อิอิ...

Tommy (ทอมมี่)
# โพสเมื่อ 2 ส.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
ทำไมคล้อยตามคนง่ายจังครับ
beige (เบศ)
# โพสเมื่อ 2 ส.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
[ถึง Tommy]คนน่ารักพูดอะไรก็ถูกไปหมดแหละครับ น้าทอม อิอิ...
romio (โรมิโอ)
# โพสเมื่อ 2 ส.ค. 2556
ถูกใจ ถูกใจ 0
ออกนอกหน้า ไป ป่าว เบศตรี้
wilaikadkong (เอ็กซ์)
# โพสเมื่อ 1 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ทำวันพรุ้งนี้ให้เหมื่อนวันแรก
romio (โรมิโอ)
# โพสเมื่อ 2 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
หิวก้อกิน อิ่มก้อหยุด
น้าเอ (เอ)
# โพสเมื่อ 3 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
สุขภาพดีสำคัญที่สุดครับ

ตั้งเป้าหมายก่อนครับว่าต้องการอะไร  (วันที่ลูกจะเรียนจบ)

ดูเส้นทางว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร (เลือกสถาบันและวิชาที่ต้องการ)

ทำยังไงระหว่างการไปถึงเป้าหมาย (ตั้งใจเรียนทุกวัน ส่งงานให้ครบ ผลการเรียนจะดีเอง)

ต้องการบ้าน ต้องการรถ 

ต้องขยันทำงานหาเงิน 

ได้เงินมาแล้วเอาเข้าธนาคาร เพื่อสร้าง statement 

มี statement แล้ว อยากจะทำธุรกรรม มันจะง่ายไปหมด

ไม่มี statement ธนาคารไม่อนุมัติเงินให้นะครับ ถือว่าไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่ามีรายได้จริง

แล้วอย่าลืมหาเงินต่อไปเรื่อยๆ นะครับ

ต้องการสุขภาพดี

ต้องกินอาหารดีๆ (ไม่เก่า ไม่บูด ไม่หมดอายุ)

ต้องมีจิตใจดี  (ไม่โกรธ ไม่หงุดหงิด)

ต้องออกกำลังกาย (เพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อม)

สุขภาพดี ร่างกายดี จะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างครับ
ชัย (องค์)
# โพสเมื่อ 3 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
การทำความดีนั้นว่ายากแล้ว

แต่การรักษาความดีไว้นั้น ยากยิ่งกว่า ครับ
spyroad (เชลล)
# โพสเมื่อ 6 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับ
เอกims (เอก)
# โพสเมื่อ 10 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 1
มันหลากหลายเหลือเกินน้าสูตรใครก้อสูตรใคร แต่ถ้าเอาแบบผมก้ออย่างนี้ครับ ตอนเด็กตั้งใจเรียนเท่าที่สมองอำนวยแต่ขยันอ่านมากๆ โตหน่อยพอหาเลี้ยงตัวใด้ต้องไม่หยุดพัฒนาแนวคิด มองหาโอกาสสร้างงาน กับรายได้ ขณะเดียวกันก้อแบ่งรายได้ไปบำรุงแม่พ่อน้องๆด้วย คนเหล่านี้จะเป็นแรงหนุนเราอย่างดี พอมีลูกเมียมีครอบครัวตนเอง เพิ่มความมั่นคงด้วยการเก็บออมและแบ่งลงทุน อย่ายุ่งพนันยาเสพติด ไม่เอาเปรียบลูกค้า ลูกน้อง ผู้ร่วมหุ้น อายุเริ่มสี่สิบควรหาทางลงให้ตนเอง หาคนมารับมือแทนปรีกตัวไปพักผ่อน เที่ยวตามธรรมชาติสูดความบริสุทธิ์ในชนบท ดูแลบุพการีและเป็นบุพการีที่ดีของลูกๆ จากนั้นก็รอครับเวลาที่จะไปโดยไม่มีอะไรต้องห่วง เกิด โต เรียน ทำกิน สืบเผ่าพันธ์ เตรียมทุนให้ลูกหลาน พักผ่อน แล้วก็ไป ชิลล์ๆครับ
noomnangrong (หนุ่ม)
# โพสเมื่อ 20 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ทุ่มเท ซื่อสัตย์ กตัญญู พอเพียง 
MooBin (หมู)
# โพสเมื่อ 30 ส.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
อย่า อยู่ อย่าง อยาก
zone (โซน)
# โพสเมื่อ 19 ก.ย. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

มีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรืออาชีพที่ทำอยู่ งานทุกอย่างมีปัญหา/อุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น

แต่ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม รู้จักปล่อยวาง ถอยได้ถ้าจำเป็นต้องถอย อย่างน้อยก็เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น

ยอมเสียเหลี่ยม เพื่อให้ได้เหลี่ยมมากกว่าเดิม (ลองตัดกระดาษดูครับ จะรู้ว่าได้เหลี่ยมยังไง)
2

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home