เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

รวมรายชื่อวัดในอำเภอชุมแพ

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
chu (chu)
# โพสเมื่อ 23 ต.ค. 2555
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 4020 (1 ต่อวัน) ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0

รวมรายชื่อวัดในอำเภอชุมแพ

หาข้อมูลมาฝากชาวชุมแพคะ เผื่อบางท่านกำลังหาที่ทำบุญหรือบางทีอาจจะอยากจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือทำรายงานส่งครู  และจะได้รู้ว่าวัดในชุมแพเรามีวัดเยอะเหมือนกัน นี่ยังไม่รวมวัดจีนและมัสยิดนะคะ แต่มีคริสตจักรรวมอยู่ด้วยแล้วคะ ข้อมูลผิดพลาดประการใดแจ้งด้วยนะคะ หรือใครมีเพิ่มเติมก็เพิ่มให้ด้วยก็ดีคะ จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปคะวัดถ้ำผางาม ซ.ขก. 3255 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดถ้ำดอกบัว ซ.โยธาธิการ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดศรีสวนหมวก ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดเกาะแก้ว ซ.ขก. 2070 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอีสานราฎษร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอัมพาวาส ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดหนองหนามแท่ง ซ.รพช. ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอุดมราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดป่านาหนองทุ่ม ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดห้วยอีเปาะ ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดสว่างโนนทองหลาง ซ.201 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอุดมธรรมเทพนิมิต ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสว่าง ซ.ขก. 3026 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดใหม่สามัคคี ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดป่าเทพอุดมธรรม ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดศิลาลำโจด ซ.2361 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดศรีบุญเรือง ซ.ขก. 3026 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดแสงจันทร์ ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดราษฎร์จอมศรี ซ.201 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดกลาง ซ.โยธาธิการ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดมิ่งมงคลโนนศิลา ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดโนนเรียน ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดจตุธาตุธาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอัมพวันบ้านหนองม่วง ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดสว่างโนนคูณ ซ.228 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโสภณธรรมาราม ซ.201 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดบึงสว่าง ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดประทุมพร ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าชายทุ่ง ซ.ขก. 3026 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอุดมวิทยาราม ซ.201 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดสามัคคีชัย ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนศิลา ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดแจ้งสว่างนอก ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดโนนสำราญ ซ.ขก. 3028 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดชลประทาน ซ.ขก. 2005 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดไตรรงค์ ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดโพธิ์ศรี ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดบูรพา ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนคูณ ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดพงษาวาส ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าโนนลาญ ซ.สำราญชัย ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดอรัญญาวิเวกธรรม ซ.ขก. 3028 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดกลางสว่าง ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าสันติธรรม ซ.ขก. 2117 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าโนนลาน ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดโคกม่วงบุญญาราม ซ.โยธาธิการ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าโพธิ์ทอง ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าหัวภูชน ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนสะอาด ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดบูรพาภิรมย์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดมุจลินท์ ถ.หนองผือ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดประชาพัฒนาราม ถ.หนองผือ 3 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสระแก้ว ซ.ขก. 2105 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290วัดโนนลานบ้านโคกสูง ซ.เฟืองไท ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดประจันตวนาราม ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดราษี ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดหินโนนแหลมทอง ถ.โนนแหลมทอง 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโพธิ์ก่อง ถ.สันติสุข 1 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดบูรพา ซ.ขก. 2098 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดประสิทธิไพศาล ซ.228 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดศรีมงคล ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดร่มเย็น ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดบุญบาลประดิษฐ์ ซ.บุณยาบาลประดิษฐ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสว่างอารมณ์ ซ.ขก. 2117 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสว่างอินทร์แปลง ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโพธิ์ธาตุ ซ.บูรณาเจริญ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสว่างโนนงาม ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดหันสว่าง ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนหัน ซ.ขก. 2005 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสามัคคีพัฒนาราม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดบรมหนองหว้า ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโพธารามสันติธรรม ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสระแก้ว ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดทุ่งชัย ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดประชาสามัคคี ถ.มะลิวัลย์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดอรัญญาวาส ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดนาโพธิ์ ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดหนองโพนทองศิลาสามัคคี ถ.หนองหว้าหนองโพนทอง 2 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนสูง ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าบ้านแห่ ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดพระนอนพัฒนาราม ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนแห่โพธิ์ชัย ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดพัฒนารามบ้านหนองจิก ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดไผ่กุดหิน(วัดชัยประดิษฐ์) ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดชัยประดิษฐ์ ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสระพัง ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าบ้านโนนสูงอุดม ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดป่าหินลาด ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดสว่างหนองบัว ซ.ชย. 3003 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดบริบูรณ์ ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโนนสว่าง ซ.201 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดทามราษฎร์วนาราม ถ.มะลิวัลย์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดบึงนาเพียง ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดโกสุมภาราม ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดพนมไพรบ้านหนองไฮ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130วัดอิสาณ ซ.ขก. 2002 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130คริสตจักรร่มเกล้าชุมแพ ซ.เฟืองไท ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130นักบุญเคลเมนต์ ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130คริสตจักรชุมแพ ถ.หนองใสใหม่สามัคคี 7 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
กลุ่มเรื่อง #วัดในชุมแพวัด

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

 

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home