เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

ที่มาของตราสัญลักษณ์ และประวัติเมืองชุมแพ

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
Tommy (ทอมมี่)
# โพสเมื่อ 7 ธ.ค. 2554
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 3714 (1 ต่อวัน) ตอบ 2 ถูกใจ ถูกใจ 0

ที่มาของตราสัญลักษณ์ และประวัติเมืองชุมแพ

เทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลชุมแพ  โดยพระราชกฤษฎรีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2525  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  102  ตอนที่  146  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2528  จึงถือว่าเทศบาลตำบลชุมแพได้ดำเนินกิจการเทศบาลมาตั้งแต่วันที่  15  ตุลาคม  2528  เป็นต้นมา  ซึ่งเป็นวันที่พระ ราชกฤษฎีกามีผลบังคับ  และต่อมาเทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลชุมแพเป็นเทศบาลเมืองชุมแพ  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2547  ซึ่งนายกเทศมนตรีปัจจุบันคือนายสมเกียรติ  ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ  ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีโดยตรง  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2548 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น  (ที่ตั้งและอาณาเขต)
       ปัจจุบันอำเภอชุมแพตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ  82  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  520  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  24.55  ตารางกิโลเมตร  ตัวเทศบาลเมืองชุมแพมีการคมนาคมทางบกเพียง ทางเดียว  แต่เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง  มีถนนหลายสายเชื่อมต่อกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางและภาคเหนือ  เทศบาลเมืองชุมแพจึงเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคนี้อีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น  มีอาณา เขตติดต่อ  ดังนี้  ทิศเหนือจรดกับอำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ทิศใต้จรดกับอำเภอภูเวียง  จังหวัดชัยภูมิ  ทิศตะวันตกจรด กับอำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  และอำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ทิศตะวันออกจรดกับอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น ที่มาของตราสัญลักษณ์

ในสมัยรัชกาลที่  5  ได้โปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  ยกกองทัพไปปราบกบฏฮ่อธงเหลือ  ที่เมืองหนองคาย  และเมืองหนองบัวลำภู  ระหว่างทางได้หยุดทัพพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง  แขวงเมืองผักปัง  (อำเภอภูเขียว)  โปรดให้ทหาร ปลูกพลับหลาที่ประทับและสั่งให้ทหารจัดทำแพไม้ไผ่  เพื่อลำเลียงยุทธสัมภาระ  เสบียงอาหาร  และทหารข้ามลำน้ำเชิญ  ลำน้ำพรม  และลำน้ำพอง  และให้นำแพที่จัดทำขึ้น  มารวมไว้ที่หมู่บ้านเล็กๆ  แห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเวียง  ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่อุดมสมบูรณ์  และมีแหล่งน้ำเป็นที่รวมแพ  และได้เรียกว่า  “กุดชุมแพ”  ในเวลาต่อมาปัจจุบัน  คือ  หมู่บ้านชุมแพ  และที่ตั้งของเทศบาลเมืองชุมแพ


ที่มา เทศบาลเมืองชุมแพ

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
ทิมมี่ (ทิมมี่)
# โพสเมื่อ 8 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 1 ถูกใจ ถูกใจ 0
ทิศใต้จรดกับอำเภอภูเวียง  จังหวัดชัยภูมิ ????? 

น่าจะเป็นภูเขียวนะครับผมว่า พอดีผมก็ก็อปมาเนาะ
หนุ่มข้าวก่ำ
# โพสเมื่อ 25 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ชุมแพประวัติความเป็นมางงมากๆ
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home