เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

รายชื่อ-ที่อยู่ บริษัทและโรงงานต่างๆในอำเภอชุมแพ

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
Tommy
# โพสเมื่อ 21 ธ.ค. 2553
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 10140 (3 ต่อวัน) ตอบ 2 ถูกใจ ถูกใจ 0

รายชื่อ-ที่อยู่ บริษัทและโรงงานต่างๆในอำเภอชุมแพ

1 โรงน้ำแข็งสมชัย ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 36.5 ตัน

ที่อยู่ 384 มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

2 เจริญชุมแพ ทำประตู-หน้าต่างเหล็กดัด

ที่อยู่ 170 หมู่ที่ 1 ราษฎร์บำรุง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

3 เบิ้มการช่าง ซ่อมแซมเครื่องยนต์

ที่อยู่ 195 หมู่ที่ 2 เศรษฐี บูรณะเจริญ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

4 บริษัท สหชัยชุมแพมอเตอร์ จำกัด ซ่อม เคาะพ่นสีรถยนต์

ที่อยู่ 361/1 หมู่ที่ 8 มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

5 บริษัท สยามนิสสันขอนแก่น จำกัด สาขาชุมแพ ซ่อมเครื่องยนต์ , ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

6 นายคำพันธ์ สุธี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 ตัน/วัน

ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 6 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

7 นายมาย เวียงทอง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 9 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

8 นายสมศรี คุรุรัมย์ สีข้าว กำลังสีสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 10 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

9 นายหนู ฮวดตา สีข้าว

ที่อยู่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

10 นายจวน เพียงสุวรรณ สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 14 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130

11 นายเหรียญ โหม่งเวียง สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 10 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

12 นายหนูเล็ก ประดิษฐ์แท่น สีข้าว

ที่อยู่ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

13 นายห่วง โคตบิดา สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 ตัน/วัน

ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 6 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

14 นายสว่าง ทนาทิพย์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 12 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

15 นายเสงี่ยม กุดจอมศรี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

16 นายคำชม แสงวิจิตร สีข้าว

ที่อยู่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

17 นางน้อม เพียเกษม สีข้าว

ที่อยู่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

18 นายคำแหง ศรีโยวงษ์ สีข้าว

ที่อยู่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

19 นางณชกมล สุขเกษม วงกบประตู-หน้าต่าง , เครื่องเรือนจากไม้

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 12 ขอนแก่น-เลย นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

20 นายกล่ำ เหมมี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130

21 นางหนูเจียม พุ่มพันธุ์ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ 219 หมู่ที่ 8 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

22 ประยูรพืชผล ทำหน่อไม้ปี๊ป

ที่อยู่ 267 หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาไก้ บูรณะเจริญ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

23 นายภู ทุยเวียง สีข้าว

ที่อยู่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

24 เศรษฐกิจ สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 17 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

25 นายกวี แพงไทย สีข้าว

ที่อยู่ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี ย่อยหิน

ที่อยู่ 61 หมู่ที่ 4 บ้านวังยาวใหญ่ มะลิวัลย์ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

27 นายลบ หล้าบ้านโพน สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 14 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

28 นายเป ขันธุระ สีข้าว

ที่อยู่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

29 ไทยกระสอบ ทำรถเข็นจากไม้

ที่อยู่ หมู่ที่ 20 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

30 นายหัน พุทธา สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

31 โรงน้ำแข็งซอง อ.ลักขณา ทำน้ำแข็งซอง

ที่อยู่ 91, 98 หมู่ที่ 8 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมอบไม้ชุมแพ อบไม้ ไสไม้ , ซอยไม้

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 สำราญวารี ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

33 นายสมร เกษสุระ สีข้าว

ที่อยู่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

34 ชัยการยาง ปะยาง , ถ่วงล้อรถยนต์

ที่อยู่ 320/1-2 หมู่ที่ 8 บ้านสันติสุข มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

35 นายอุทิศ สุขบัว สีข้าว

ที่อยู่ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

36 นายสิงห์ มิ่งสูงเนิน สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 ตัน/วัน

ที่อยู่ 139 หมู่ที่ 6 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

37 นายบุญเฮียง พรมเชียงสา สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

38 นายกัน คุยเพียภูมิ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

39 นายเจริญ แสงพล สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 9 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130

40 ศิริชัย สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

41 นางคูณ สวนปู่ สีข้าว

ที่อยู่ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

42 นายทองสิงห์ ประสีระเก สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 ตัน/วัน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 10 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

43 นายคำตัน ลัดเลา สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 ตัน/วัน

ที่อยู่ 130 หมู่ที่ 10 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

44 สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด ย่อยไม้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ที่อยู่ 47 หมู่ที่ 2 มะลิวัลย์ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

45 นายจันทร์ สิงห์จันทร์ สีข้าว

ที่อยู่ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

46 นายนิสิต มีเทพ สีข้าว

ที่อยู่ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

47 นางละไม สุวิทยะศิริ กลึง เชื่อมโลหะ

ที่อยู่ 131 หมู่ที่ 10 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

48 นายทองสุ8 เศษทา สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ 44 หมู่ที่ 1 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

49 ชัยทวี3 ทำเส้นหมี่

ที่อยู่ 646 หมู่ที่ 9 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.แอล.เอส ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก

ที่อยู่ 888 หมู่ที่ 16 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเฟอร์นิเจอร์ (ชุมแพ) ทำเครื่องเรือน , ทำวงกบบานประตู - หน้าต่าง

ที่อยู่ 163/1-2 หมู่ที่ 18 บ้านนครชัย มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

52 ยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือน

ที่อยู่ 2195 หมู่ที่ 1 มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

53 โรงอิฐ ส.ศิลาแดง ผลิตอิฐ

ที่อยู่ 67 หมู่ที่ 4 - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

54 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระชัย ทำเครื่องเล่น เช่น ว่าว

ที่อยู่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

55 รัศมีห้องเย็น ทำห้องเย็น ขนาดความจุรวมกับของเดิมเป็น 148 ตัน

ที่อยู่ 811 หมู่ที่ 1 สาสนะสิทธิ์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

56 รัศมีห้องเย็น ห้องเย็น

ที่อยู่ 811 หมู่ที่ 1 สาสนะสิทธิ์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

57 นายตัน ฤาชา สีข้าว ชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 10 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

58 นายห่วง โคตรบิดา สีข้าว

ที่อยู่ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

59 นายทำนอง จัดดีสา สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 1 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

60 นางประยูร หงษ์สุวรรณ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ 10/1 หมู่ที่ 7 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

61 นายขาน ไร่สิงห์ สีข้าว

ที่อยู่ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

62 นางทองดิ้น บุบผาเวียง สีข้าว

ที่อยู่ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290

63 เกษมทรัพย์ สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

64 นายจันแดง ทิพย์รักษ์ สีข้าว

ที่อยู่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

65 นายบุญจันทร์ ไชยโชติ สีข้าว

ที่อยู่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 40290

66 นางทองเพชร พิมสาร สีข้าว

ที่อยู่ โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 40130

67 นายชัยเวช ชัยศรี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

68 นายประหยัด กุดจอมศรี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 13 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

69 นางบุญล้อม สาลี สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 ตัน/วัน

ที่อยู่ หมู่ที่ 17 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

70 นายบุญส่ง สิงห์คำ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 ตัน/วัน

ที่อยู่ 40/1 หมู่ที่ 17 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130

71 สหะพืชผล กะเทาะเปลือกเมล็ดข้าวโพด กะเทาะเปลือกเมล็ดถั่ว ได้เดือนละ

ที่อยู่ 141 มะลิวัลย์ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

72 โรงสีสองพี่น้อง สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ 53/1 หมู่ที่ 11 บ้านโสกก้อง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

73 นายวิไล เวียงดินคำ สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 ตัน/วัน

ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 9 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

74 เกษตรผล สีข้าว กำลังสีสูงสุดขอ

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
อาร์ม
# โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
หากท่านต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฏหมายในระบบmou บริษัทเรายินดีให้บริการท่านจะได้แรงงานที่ถูกต้องตามกฏหมายภายใน 30 วัน ถ้าท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

คุณ อาร์ม 082-7222077 

(เรื่องของราคาสามารถตกลงกันได้นะครับ)
เบทาโกรสาขาชุมแพ
# โพสเมื่อ 18 มี.ค. 2555
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ยอากจะเพิ่มเบอร์โทรแนะนำบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาชุมแพ ตั้งอยู่ที่ 76/7-8 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เบอร์โทร 043-387200-1,081-9772035

ดำเนินการทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหาร เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ไส้กรอก ไข่ไก่ ปลานิล ปลาดุก อาหารปรุ่งสุข เป็นต้น
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home