เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
tumreporter
# โพสเมื่อ 30 พ.ย. 2553
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 11239 (3 ต่อวัน) ตอบ 7 ถูกใจ ถูกใจ 0

สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ประวัติสถานีตำรวจภูธรชุมแพ

เมื่อปี  พ.ศ. 2482  ได้เกิดกบฎฮอธงเหลืองที่เมืองหนองคาย  เมืองหนองบัวลำภู ( ปัจจุบันเมืองหนองบัวลำภู )   รัชกาลที่  5   ได้ให้พระหมื่นไวย  ( ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี )   และพันเอกกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม   ยกกองพันไปปราบ   โดยได้เดินทัพผ่านบ้านแท่น  ( อ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ ) แขวงผักบัง ( อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ ) ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากมีลำน้ำเซิน, ลำน้ำพรม และลำน้ำพอง และกองทัพต้องทำแพเพื่อลำเลียงยุทธสัมภาระ และทหาร ข้ามลำน้ำ โดยนำแพมารวมกัน  จึงเป็นชื่อเรียกคำว่า ชุมแพ    ครั้นเมื่อปราบกบฎเสร็จ จึงได้ปล่อยให้ทหารทำมาหากินบริเวณดังกล่าว จึงได้เรียกบริเวณดังกล่าวว่า "บ้านชุมแพ" มาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรชุมแพ

สถานีตำรวจภูธรชุมแพ ได้เริ่มจากการเป็นสายตรวจท้องถิ่นประจำตำบล ต่อมาเมื่ออำเภอชุมแพมีความเจริญมากขึ้นโจรผู้ร้ายชุกชุม ตำรวจก็มีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นด้วย ขุนบุญบาลบำรุง ตระกูล "ดีบุญมี ณ ชุมแพ"  ได้บริจาคที่ดินส่วนตัว มีเนื้อที่ 14 ไร่  15.7  ตารางวา เพื่อสร้างอาคารที่ทำการสายตรวจ เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงแฝก   ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2475   เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดินดังกล่าว ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่          ได้มีการปรับปรุงที่ทำการ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2475   สร้างอาคารเป็นที่ทำการสายตรวจ โดยขึ้นการปกครองกับอำเภอภูเวียง

ปี พ.ศ. 2486   ยก ฐานะเป็นอำเภอ       มีการโอนข้าราชการตำรวจจากอำเภอชนบททั้งหมดมาประจำที่อำเภอชุมแพ เนื่องจากไฟไหม้อำเภอชนบท  ชาวอำเภอชุมแพได้ร่วมกันบูรณะปรับปรุงที่ทำการสายตรวจให้เป็นที่ทำการของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพ

ปี พ.ศ. 2520   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่       และได้ใช้อาคารที่ทำการใหม่ตลอดมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537   มีการปรับโครงสร้างของกรมตำรวจใหม่     และได้ยุบกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ขอนแก่น เขต 3      แล้วตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้มอบอาอาคารที่ทำการของกองกำกับการตำรวจ ภูธรจังหวัดขอนแก่น  เขต 3  ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพ (อาคารที่ทำการปัจจุบัน)

ขณะนี้สถานีตำรวจภูธรชุมแพแบ่งการทำงานเป็น  2  ส่วน   คือ

1. ส่วน อำนวยการ  ประกอบด้วย  งานธุรการ, งานสอบสวน, งานสืบสวน, งานการเงิน, งานสื่อสาร,      งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์,    งานประชาสัมพันธ์,   งานประจำวัน,   งานส่งกำลังบำรุง, งานพิมพ์ลายนิ้วมือ, งานทะเบียนคนต่างด้าว   และที่ควบคุมผู้ต้องหา

2. ส่วน บริการประชาชน   ตั้งอยู่อาคารศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ     (สถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพเดิมได้ขออนุมัติรื้อถอนไปแล้ว)ประกอบด้วย    งานสายตรวจรถยนต์,     สายตรวจจักรยานยนต์,งานสายตรวจจักรยาน, งานจราจร และงานเปรียบเทียบปรับ โดยมี   พันตำรวจเอก ศรีพงษ์  เตียประพงษ์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ 

รายนามหัวหน้าสถานี

ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 1

ร.ต.ท.คำ

พงษ์สิงห์

หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2488 - พ.ศ. 2488 2

ร.ต.ท.จรัญ

กาฬวิตร

หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2488 - พ.ศ. 2488 3

ร.ต.ท.สมัย

ศิริกุล

หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2488 - พ.ศ. 2491 4

ร.ต.ท.ตุ๊

วงษ์อุทัย หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2491 - พ.ศ. 2494 5

ร.ต.ท.ชโลม

จิรางกุล หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2494 - พ.ศ. 2496 6

ร.ต.ท.ทองอยู่

เสมรบูรณ์ หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2496 - พ.ศ. 2497 7

ร.ต.อ.สะอาด

ทองดี หัวหน้าสถานีฯ

พ.ศ.2497 - พ.ศ. 2502 8

ร.ต.อ.เชิงชาย

ชินประยูร

ผู้บังคับกองฯ

พ.ศ.2502 - พ.ศ. 2510 9

ร.ต.อ.วีระพล

ทิพยโส

ผู้บังคับกองฯ

พ.ศ.2510 - พ.ศ. 2513 10

พ.ต.ต.ประโชติ

ไกรยูรเสน ผู้บังคับกองฯ

พ.ศ.2513 - พ.ศ. 2516 11

พ.ต.ต.ธีระ

ธุระเจน ผู้บังคับกองฯ

พ.ศ.2516 - พ.ศ. 2519 12

ร.ต.อ.สุจินต์

วิวัฒนปทม

สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2519 - พ.ศ. 2522 13

พ.ต.ท.ประเสริฐ

เพรียวพานิช

สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2522 - พ.ศ. 2524 14

พ.ต.ท.ประจวบ

หวานไข่แก้ว สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2524 - พ.ศ. 2526 15

พ.ต.ท.มนัส

สุขเจริญ สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2526 - พ.ศ. 2529 16

พ.ต.ท.เกื้อ

สุขสมเพียร สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2529 - พ.ศ. 2531 17

พ.ต.ท.ดำรง

วาสนะสมสิทธิ์ สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2531 - พ.ศ. 2534 18

พ.ต.ท.บุญมี

ลิ้นทอง สารวัตรใหญ่ฯ

พ.ศ.2534 - พ.ศ. 2537 19

พ.ต.ท.นพพันธ์

คำปุ้ย รองผู้กำกับการหัวหน้าฯ

พ.ศ.2537 - พ.ศ. 2538 20

พ.ต.ท.จิตตสาร

โหละสุต รองผู้กำกับการหัวหน้าฯ

พ.ศ.2538 - พ.ศ. 2539 21

พ.ต.อ.จิตตสาร

โหละสุต ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2539 - พ.ศ. 2540 22

พ.ต.อ.ประพัฒน์

ศิริวัฒน์

ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2540 - พ.ศ. 2541 23

พ.ต.อ.ศักดา

เตชะเกรียงไกร ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2541 - พ.ศ. 2542 24

พ.ต.อ.ชูรัตน์

ปานเหง้า ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2542 - พ.ศ. 2543 25

พ.ต.อ.จตุพล

ปานรักษา ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2543 - พ.ศ. 2544 26

พ.ต.อ.วินิจ

บุญสูง ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2544 - พ.ศ. 2545 27

พ.ต.อ.สิทธิพร

โนนจุ้ย ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2545 - พ.ศ. 2548 28

พ.ต.อ.วิเชียร

พินดวง ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2548 - พ.ศ. 2549 29

พ.ต.อ.ก่อเกียรติ

วงศ์สุเมธ ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2550 30

พ.ต.อ.ศรีพงษ์

เตียประพงษ์ ผู้กำกับการฯ

พ.ศ.2550 - พ.ศ. ที่มา...http://chumpae.khonkaen.police.go.th/prawat.html

ไอชุมแพ-สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน-1

ไอชุมแพ-สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน-2

ไอชุมแพ-สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน-3

ไอชุมแพ-สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน-4

ไอชุมแพ-สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากอดีตสู่ปัจจุบัน-5

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
ฉัตรชัย เกรัมย์
# โพสเมื่อ 16 ธ.ค. 2553
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
สวัสดีครับ ผม ผมเป็นสมาชิกสมาคมเซปักตักกร้อของชุมแพเรา เชิญท่านที่สนใจเล่นกีฬาออกกำลังกาย ที่ส.ภอชุมแพนะครับ ตั้งแต่ เวลา 17.00-21.00 น. ทุกวันนะครับ
ด.ต.วรรณชัยฯ สภ.อ่าวลึก กระบี่
# โพสเมื่อ 21 ธ.ค. 2553
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
หวัดดีครับ อยู่ภาคใต้ ที่ กระบี่ มานาน 20 ปีอยากย้ายกลับบ้านจัง  เพื่อนร่วมรุ่น ร่วมชั้นเรียน ประจำที่นี่ สบายดี บ่
โตโน
# โพสเมื่อ 5 พ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
จับบ่อยจังเลยหน้าโลตัส ส่งสารผมบ้างเถอะไปรับลูกกลับจากเรียนพิเศษโดนจับตลอด
tumreporter ♠ เจ้าของหัวข้อ
# โพสเมื่อ 6 พ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ให้ผู้เป็นใหญ่ในโลตัสไปคุยกับตำรวจดีกว่ามั้ย บอกว่าลูกค้าเดือดร้อน จะเอาเดือนเท่าไหร่ก็ว่ามา555
หนุ่มข้าวก่ำ
# โพสเมื่อ 17 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ตำรวจอำเภอชุมแพรัก ประชาชน จริงน่ะครับ โครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ตามหมู่บ้านเรื่องเปิดไฟใส่หมวก ทำเลยครับ

ท่าจะได้ ไม่ต้องเฝ้าตามแยก อาสาตำรวจหมู่บ้านก็มี ให้ความรู้ไปเลยครับ เดียวชาวบ้านเขาจะตื่นตัวเอง ครับ ผมนั่งรถผ่าน ด่านขุนทด

ก็ไม่เจรอ ชัยภูมิเจรอบ้างทางเลี่ยงเมือง แต่ในเขตขอนแก่น ไม่รู้เป็นไง รักประชาชนมาก
นู๋เล็ก
# โพสเมื่อ 7 ก.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
โดนจับใบขับขี่ที่ชุมแพค่ะ นานมากแล้ว ทำใบสั่งหาย อยากทราบว่าจะชำระค่าปรับได้ยังไงคะ คือจะไปทำใหม่ก็ทำไม่ได้ อยากทราบมาก
1
# โพสเมื่อ 23 พ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
พี่ไก่ เปรียบเทียบปรับสบายดีนะคับ รักษาสุขภาพด้วยนะ
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home