เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

รวมรายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ ร้านค้า ในชุมแพ

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
นิรันดร์กาล
# โพสเมื่อ 26 ม.ค. 2553
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 15045 (4 ต่อวัน) ตอบ 7 ถูกใจ ถูกใจ 0
หัวข้อเป็นประโยชน์

รวมรายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ ร้านค้า ในชุมแพ

1    อบต.หนองไผ่     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

2    สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 10     ชุมแพ-ภุเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

3    โรงพยาบาลชุมแพ     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

4    เทศบาลอำเภแชุมแพ     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

5    สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

6    วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ     271 ม.14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

7    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ชุมแพ     ม.9 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

8    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนจุฬาภรณ์     ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภุมิ 36180

9    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูผาม่าน     6 ม.1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

10  บริษัท เอ็มพี ปาร์เกิลบอร์ด จำกัด     39 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

11  เสริมศักดิ์ เครื่องเย็น     77/1 ม.2 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

12  บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด     99 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

13  อู่ประจวบยนต์     168 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

14  อู่ ยาวการช่าง     388 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น40130

15  บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์จำกัด (สาขาภูเขียว)     364 ถ.ชุมแพ-ศรีบุญเรือง ต.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

16  บริษัท เอ็มพี ปาร์เกิลบอร์ด จำกัด     39 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

17  อู่ โยธิน การช่าง     157 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

18  อู่ช่างวี     520 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

19  หจก.ดาวชุมแพศูนย์ล้อ     7 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

20  อุ่ อารีย์ เซอร์วิส     413 ม.11 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

21  อู่ มะปรางการช่าง     194 ม.19 ต .หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น40130

22  อู่ช่างรัตน์     ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น40130

23  บริษัท เคเอสพี เอ็นวายเทค จำกัด     667/16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง .ขอนแก่น 40000

24  ธนาคารออสิน (ภูผาม่าน)     ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

25  บริษัท พี พี ที ตรวจสภาพรถเอกชน     103 ม.10 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

26  สำนักงานเกษตร อำเภอชุมแพ     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

27  ที่ว่าการไปษณีย์ โนนหัน     ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

28  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (สาขาคอนสาร)     ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

29  สำนักงานอมรรัตน์การบัญชี และทนายความ     128 ม.1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

30  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (สาขาอำเภอชุมแพ)     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

31  บริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาชุมแพ)     ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

32  ร้าน จ.อิเล็กทรอนิกส์     21ม.1 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350

33  บริษัท พี ดี เอส เคเบิ้ลวีเน็ตเวิร์ค จำกัด     92/6 ม.15 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

34  บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาหนองเรือ)     393 ม.1 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

35  บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาชุมแพ)     681 ถนนโพธิ์ธาตุ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

36  สำนักงานโทรคมนาคมชุมแพ     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

37  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมศิลป์ ออโต้     647 ม.15 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

38  ร้าน พี ซี คอมพิวเตอร์     ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

39  บริษัท พี ดี เอส เคเบิ้ลวีเน็ตเวิร์ค จำกัด     92/ม.15ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

40  อู่ สทินการช่าง     ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

41  อุ่ อนันยนต์     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

42  อู่ เทิดไทยการช่าง     ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

43  บริษัท โรงสีมีชัย จำกัด     ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

44  ร้าน โจด การช่าง     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

45  วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ     271 ม.14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

46  ที่ว่าการอำเภอชุมแพ     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

47  เทศบาลหนองแก     ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

48  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ)     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

49  วิศวคอมพิวเตอร์     273/36 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

50  กรมสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ     ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

51  เทศบาลโคกสูงสัมพันธ์     ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

52  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์     101 ม. 15 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

53  โรงงานน้ำตาลมิตรผล     ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

54  โรงเรียนบ้านโนนงาม     ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

55  กรมปศุสัตว์ 7     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

56  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

57  บริษัทเพิ่มพูน บ้านศรีประหลาด     261 ม.6 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ36110

58  บริษัท ประยูร มอเตอร์ จำกัด    269 ม.16 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

59  บริษัทขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัดสาขาชุมแพ     103 ม.15 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

60  บริษัทโตโยต้าขอนแก่น จำกัด     ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

61  บริษัท พี ซี วาย 1984 จำกัด สาขาคอนสาร     อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

62  บริษัท วัฒนายนต์ ซูซูกิ จำกัด     999 ม.2 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

63  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชุมแพ     473 ม.9 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

64  บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาภูเขีบว)     99 ม.1 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

65  ร้าน เค เอส สปอร์ต     อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ไอชุมแพ-รวมรายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ ร้านค้า ในชุมแพ-1

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
จีระนันท์
# โพสเมื่อ 8 ม.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชอย่างยิ่ง กับสิ่งที่อยากรู้เกียวกับ อ. ชุมแพ ชอบมากๆค่ะ
ไก่ชน
# โพสเมื่อ 29 พ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
อยากจะทราบเบอร์โทรศัพท์บริษัทเพิ่มพูนที่ติดต่อได้ค่ะใครก็ได้ที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทนี้ค่ะ
vicky
# โพสเมื่อ 2 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ร้านเอี่ยมอรุณ ที่ขายส่งเสื้อ อยากทราบที่ตั้ง กับเบอร์โทรค่ะ
ก้อย
# โพสเมื่อ 8 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ขอเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญ คือ ขายหวยใต้ดิน
Jan (Jan)
# โพสเมื่อ 10 ม.ค. 2555
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ใครพอทราบว่า ที่ชุมแพ มีที่รับสอนขับรถบ้างคะ รบกวนช่วยหน่อย
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home