เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลโรงเรียนนาจานศึกษา

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
Tommy
# โพสเมื่อ 21 ม.ค. 2553
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 11241 (3 ต่อวัน) ตอบ 7 ถูกใจ ถูกใจ 0

ข้อมูลโรงเรียนนาจานศึกษา

ไอชุมแพ-ข้อมูลโรงเรียนนาจานศึกษา-1

ประวัติโรงเรียนนาจานศึกษา                พ.ศ.  2519  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้จัดตั้งและเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา  โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  13 มีนาคม 2535  อาศัยศูนย์พัฒนาตำบลขวาวเป็นที่เรียน  โดยมีนายวัฒนา  ศรีสว่าง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  นายสุวัฒน์  จันทรมหาครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านขวาวมาช่วยราชการ  มีครูในอัตรา  2  คนคือ นายเฉลิมชัย  สาระมาน และนางสาวประชุมพร  เวียงนนท์    

                พ.ศ. 2520  ได้ย้ายมาเรียนที่ดินสาธารณประโยชน์ " ดอนเต่าไห"  (ปัจจุบัน )ชาวบ้านสร้างอาคารเรียนให้  1  หลัง  6  ห้องเรียนได้รับงบประมาณสร้างห้องพักครู  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1  หลังมีนักเรียน  4  ห้องเรียน  ครู  6  คน  นักการภารโรง  1  คน

                พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ   003  จำนวน  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง มีนักเรียน  6  ห้อง  ครู  13  คน   นักการภารโรง  2  คน

                พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  004  จำนวน  1  หลัง    บ้านพักภารโรง  1  หลัง  มีนักเรียน  9  ห้องเรียน  ครู  13  คน  นักการภารโรง  3  คน

                พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบถาวร  106 ต. จำนวน 1 หลัง  นักเรียน  8 ห้องเรียน  ครู  13 คน  นักการภารโรง  4  คน

                พ.ศ. 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธรรมศักดิ์  น้อยอามาตย์  มาดำรงตำแหน่งแทนนายวัฒนา ศรีสว่างที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น

                พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  มีนักเรียน  8  ห้องเรียน  ครู 18  คน  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายชยันต์   จันทรมหา  มาดำรงตำแหน่งแทนนายธรรมศักดิ์  น้อยอามาตย์  ได้รับบริจาคสนามตะกร้อคอนกรีต  1  สนาม  ศาลาปิดประกาศ  1  หลัง

                พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงเรียนเดือนตุลาคม กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

                พ.ศ. 2527  ได้รับอนุญาตจากชาวบ้านขวาว และชาวบ้านขวาวให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ด้านตรงข้ามกับโรงเรียนรวมพื้นที่ ประมาณ  20  ไร่  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง

                พ.ศ. 2528  โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.รุ่น 3)

                พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณจากโครงการ ม.พ.ช. ได้อาคารเรียนถาวร แบบ 208  จำนวน  1  หลัง โรงฝึกงานจำนวน  3  หลัง  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  คุรุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน  โรงฝึกงานและบ้านพักครู  1  หลัง

                พ.ศ. 2531  ได้รับบริจาคเงินจากชมรมผู้ปกครอง ครู รวมกับศิษย์เก่า สร้างประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวนเงิน  11,000  บาท  

                พ.ศ. 2532 นายบุญนาค  ทวยสอน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายชยันต์  จันทรมหา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง

                พ.ศ. 2533  นายสุทธิพงศ์  จินดากุล  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มีนักเรียน  10  ห้องเรียน ครู 20  คน นัการภารโรง  4  คน

                พ.ศ. 2535 นายวินัย  แสนมณี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216  ล(ปรับปรุง 29) บ้านพักครู 1 หลัง ขยายระบบประปาหอถังสูงและขุดสระน้ำโรงเรียน  เปิดรับนักเรียน ม.ปลายรุ่นแรก นายพัชรินทร์ หยาดไธสง  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

                พ.ศ. 2539 โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตและลานเอนกประสงค์ จำนวนเงิน  1,000,000  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  นายไพบูลย์  โสภาพล  มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

                พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้ปร

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
จีรญา พลเสน 6/2
# โพสเมื่อ 10 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
คิดถึงอยากกลับไปเรียนจัง
s
# โพสเมื่อ 14 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
คิดถึงอาจารย์ พรพรรณจังเลย
จอมยุทธพ่ายรัก
# โพสเมื่อ 27 มิ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ถ้ามีโอกาสจะกลับไปแทนคุณ
มอส
# โพสเมื่อ 24 ส.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะอยากเจอเพื่อนทุกคนเลย

ไอชุมแพ-ข้อมูลโรงเรียนนาจานศึกษา-2


นางสาว จินตหรา ผลทวี แป๋ว
# โพสเมื่อ 19 พ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
คิดถึงเพี้ยนจังเลย จากแป๋วเด็กบ้านกลาง
นางสาว ศิรินภา ตั๊ก
# โพสเมื่อ 29 พ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
คิดถึง อ วิไลลักษณ์  กับ อ กาญจนา จังเลยจากศิษย์ดื้อ
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home