ความคิดเห็นจากหัวข้อ : ที่มาของตราสัญลักษณ์ และประวัติเมืองชุมแพ

| หมวดข้อมูลชุมแพ

เนื้อหาต้นเรื่อง (โดยย่อ)

เทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลชุมแพ โดยพระราชกฤษฎรีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2525 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 146 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 จึงถือว่าเทศบาลตำบลชุมแพได้ดำเนินกิจการเทศบาลมาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2528 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันที่พระ ราชกฤษฎีกามีผลบังคับ และต่อมาเทศบาลตำบลชุมแพได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบลชุมแพเป็นเทศบาลเมืองชุมแพ ... อ่านเพิ่มเติม

ข้อความ

ทิมมี่ (ทิมมี่)
# โพสเมื่อ 8 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 1 ถูกใจ ถูกใจ 0
ทิศใต้จรดกับอำเภอภูเวียง  จังหวัดชัยภูมิ ????? 

น่าจะเป็นภูเขียวนะครับผมว่า พอดีผมก็ก็อปมาเนาะ


Home