ความคิดเห็นจากหัวข้อ : สกุ๊ปพิเศษ Tesco Lotus (ก็โลตัสนั่นแหละ)

| หมวดโครงการเกิดใหม่

เนื้อหาต้นเรื่อง (โดยย่อ)

มาอีกแล้ว ข้อมูลตอบสนองความเห่อของคนชุมแพช่วงนี้ -- Tesco-Lotus ผู้ทรงอิทธิพลในธุรกิจค้าปลีก ผู้บริโภคชาวไทยอาจเริ่มคุ้นหูคุ้นตา TESCO-Lotus เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา หลังจากผู้ประกอบการค้าปลีกจากอังกฤษ เข้าซื้อหุ้น 75% ใน Lotus Supercenter จาก กลุ่ม CP ในปี 2541 แต่สำหรับแวดวงธุรกิจ ค้าปลีกในระดับโลกแล้ว ชื่อของ TESCO ย่อม อยู่ในกลุ่มผู้นำและบรรษัทที่ทรงอิทธิพลทาง ธุรกิจมากที่สุดรายหนึ่งจากธุร ... อ่านเพิ่มเติม

ข้อความ

Tommy
# โพสเมื่อ 2 ก.ย. 2553
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
Tesco Lotus

มีลูกค้าจำนวนมากกว่า 29 ล้านคนต่อเดือนที่มาจับจ่ายซื้อของที่เทสโก้ โลตัส

ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ได้นำเงินเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรแล้วกว่า 84,000 ล้านบาท

เพื่อแสดงถึงเจตจำนงอันมุ่งมั่น เทสโก้ โลตัส ยังมีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศต่อไปในระยะ 5 ปีข้างหน้า

ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีพนักงานกว่า 36,000 คน

ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา เทสโก้ โลตัส ได้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าฝึกอบรม และสวัสดิการให้กับพนักงาน เป็นจำนวนเงิน29,000 ล้านบาท

ในปี 2550 เทสโก้ โลตัส ได้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าฝึกอบรม และสวัสดิการให้กับพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 6,100 ล้านบาท

ในปี 2550 สถิติการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรมีสูงถึง 2,772 ตำแหน่ง

ในปี 2550 เทสโก้ โลตัส ได้ซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยมีมูลค่ารวม 136 พันล้านบาท จากบริษัทคู่ค้าจำนวนมากกว่า 8,000 ราย

เทสโก้ โลตัส ช่วยผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าไปยังสหราชอาณาจักร คิดเป็นเงินมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี

เทสโก้ โลตัสเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กกว่า 8,400 รายร่วมทำธุรกิจในเครือข่ายเทสโก้ โลตัสซึ่งช่วยสร้างโอกาสการจ้างงานในประเทศมากกว่า 15,000 ตำแหน่ง

ปี 2550 โปรแกรม "โรลแบค"ของเราได้ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินได้มากกว่า 470 ล้านบาท จากสินค้า 1,799รายการและรวมเป็นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนับตั้งแต่ปี 2546

ยอดซื้อผักและผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรและคู่ค้าในปี 2550 มีเกือบ 300,000 ตัน และมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท

เทสโก้ โลตัสนำมาตรฐานสูงสุดในระดับนานาชาติมาใช้ในกระบวนด้านการจัดเตรียมอาหารและด้าน สุขอนามัยโดยได้การรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ร้านค้าขนาดเล็กได้มาซื้อสินค้าแบบ"ยกโหล" เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าของเขาโดยมีส่วนต่างเป็นผลกำไรในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยยอดการจำหน่ายให้กับร้านค้าขนาดเล็กนี้มีจำนวนเท่ากับ 5%หรือเทียบเท่ากับจำนวนลูกค้ามากกว่า 1,350,000 คน

เทสโก้ โลตัส ได้บริจาคเงินไปแล้ว249.22 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิและโครงการต่าง ๆโดยอยู่ในรูปของกล่องรับบริจาคมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยและการบริจาคในนามบริษัท

บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิจำนวน 12.75 ล้านบาท

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่มุ่งหวังกำไร ซึ่งได้ก่อตั้งในปี 2546ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิและโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินมากกว่า 49ล้านบาท

นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา เทสโก้ โลตัสได้รวบรวมเงินจากกล่องรับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้แก่โครงการการกุศลในชุมชน ต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินมากกว่า 130 ล้านบาท

โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคลคือโครงการปลูกต้นไม้จำนวน9ล้านต้น ในอุทยานแห่งชาติแห่งต่างๆ ทั่วประเทศในระหว่างปี2550 - 2555 ด้วยงบประมาณ 155 ล้านบาท

ในปี 2550 เทสโก้ โลตัสรับภาระด้านภาษีอากรให้แก่รัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณที่จ่ายการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจและ ภาษีท้องถิ่นเพื่อรวบรวมส่งแก่รัฐผ่านกรมสรรพากรรวมทั้งสิ้น 9,050 ล้านบาท

ทีมงานสารสนเทศ (IT) ของเทสโก้ โลตัสซึ่งเป็นคนไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับจนเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้แก่ เทสโก้ที่ประเทศเกาหลีและมาเลเซีย

เทสโก้ โลตัสได้อัดฉีดเงินสู่ท้องถิ่นต่างๆผ่านการว่าจ้างและจัดซื้อจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างสาขาของเทสโก้โลตัสไปแล้ว คิดเป็นเงินมากกว่า 54,000 ล้านบาท

เทสโก้ โลตัสมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารการจัดการซึ่งทำให้ต้นทุนดำเนินการต่ำและทำให้สามารถเสนอสินค้าราคาถูกกว่าให้แก่ลูกค้าได้

การให้การสนับสนุนกับผู้ผลิตสินค้าโอ ทอป โดยมียอดจำหน่ายกว่า 610 ล้านบาท นอกจากนี้เทสโก้ โลตัสยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมุมสินค้าโอทอปในสโตร์ซึ่งมีมูลค่าการเช่าสูงถึงกว่า 70 ล้านบาท แต่เทสโก้ โลตัสให้ผู้ผลิตสินค้าโอทอปใช้พื้นที่เช่าโดยไม่คิดมูลค่า

ในปี 2550 เทสโก้โลตัสได้สนับสนุนสินค้าโอทอปมากกว่า 20 โครงการจากทั่วประเทศโดยในแต่ละโครงการมีร้านค้าเข้าร่วมประมาณ 60-80 รายสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 92.9 ล้านบาทHome